LMS知識社群Login
Position : Home > Latest Articles
No. Title Groups Views Established
2628059 1415職涯探索系所單元教材範本 293 06-27 14:39
2584158 107-109年重點產業人才供需調查及推估 209 05-24 09:57
2561825 1414應屆畢業生職前座談 433 05-08 17:24
2537068 上銀科技與勞動部勞動力發展署辦理跨域產訓合作專班 557 04-27 15:13
2477034 2018就業徵才博覽會大會手冊 2197 06-13 16:22
2281599 李孔文競賽獎勵學金流程 867 09-21 14:50
2280857 UCAN 登入操作方式 491 09-26 13:13
2280677 證照上傳程序 1123 09-21 14:51
2257630 2018嶺東科大進修部新生職缺 677 06-20 10:17
2149863 2017就業徵才博覽會大會手冊 1987 09-18 13:37
1820647 2016就業徵才博覽會大會手冊 1747 04-14 17:28
1816486 報告 554 04-10 13:00
1812472 106年職缺 1634 07-11 13:21
1806429 教師評鑑職涯績效指標一覽表 291 06-27 10:45
1806428 數位學習歷程檔案更新率與職涯培力課程配套作業關聯表 216 03-30 13:06
1806426 數位學習歷程檔案平台操作簡介--學生 223 03-30 13:04
1578212 履 歷 表 3838 09-15 08:49
1449582 教學卓越計畫執行成果摘要報告 1996 03-11 08:08
1449581 【教師產學合作實務精進行動社群】第 4次會議 會議記錄 775 03-11 08:03
1449580 【教師產學合作實務精進行動社群】第 3次會議 會議記錄 745 03-11 08:03
Prev12345678910Next Go: / 14